Logo trouwenkaarten

Disclaimer voor c-cardcompany.com

Chrissy’s Card Company (KvK- nummer 20157565, hierna te noemen Chrissy’s Card Company verleent u hierbij toegang tot c-cardcompany.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Chrissy’s Card Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Chrissy’s Card Company zich in om de inhoud van c-cardcompany.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op c-cardcompany.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Chrissy’s Card Company.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op c-cardcompany.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nova baby- en kinderkleding. Voor op novababykleding.nl en novakinderkleding.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Chrissy’s Card Company aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Chrissy’s Card Company

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vanChrissy’s Card Company behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Staartsestraat 6a, 4635 BB Huijbergen - info@c-cardcompany.com

0614567444